g03.2

Ghế xếp nhỏ GXI-L03 (Màu Đỏ)

Kích Thước:(44 x 42.5 x 60) cm

206,000 VNĐ Giá cũ: 0 VNĐ Đặt hàng

Ghế xếp nhỏ GXI-L03 (Màu Xanh)

g03.0

Khung bằng inox 201, độ dày các ống 0.7mm, đường kính các ồng inoc lần lượt là: ...

206,000 VNĐ Giá cũ: 0 VNĐ Đặt hàng

Ghế xếp nhỏ GXI-L03 (Màu Đồng)

g03.1

Khung bằng inox 201, độ dày các ống 0.7mm, đường kính các ồng inoc lần lượt là: ...

206,000 VNĐ Giá cũ: 0 VNĐ Đặt hàng

Ghế xếp nhỏ GXI-L03 (Màu Đỏ)

g03.2

Kích Thước:(44 x 42.5 x 60) cm

206,000 VNĐ Giá cũ: 0 VNĐ Đặt hàng