gxi   l01 xanh

Ghế xếp inox có lưng tựa GXI-L01 (Màu Xanh)

Kích Thước:(44 x 42.5 x 68) cm

249,000 VNĐ Giá cũ: 279,000 VNĐ Đặt hàng

Ghế xếp inox có lưng tựa GXI-L01 (Màu Đỏ)

gxi   l01 do

Kích Thước:(44 x 42.5 x 68) cm

249,000 VNĐ Giá cũ: 279,000 VNĐ Đặt hàng

Ghế xếp inox có lưng tựa GXI-L01 (Màu Nâu)

gxi   l01 dong

Kích Thước:(44 x 42.5 x 68) cm

249,000 VNĐ Giá cũ: 279,000 VNĐ Đặt hàng

Ghế xếp inox có lưng tựa GXI-L01 (Màu Xanh)

gxi   l01 xanh

Kích Thước:(44 x 42.5 x 68) cm

249,000 VNĐ Giá cũ: 279,000 VNĐ Đặt hàng

Ghế xếp inox có lưng tựa cao GXI-L02 (Màu Đỏ)

gxi   l02 do

Kích Thước:(44 x 42.5 x 86)cm

299,000 VNĐ Giá cũ: 329,000 VNĐ Đặt hàng

Ghế xếp inox có lưng tựa cao GXI-L02 (Màu Xanh)

gxi   l02 xanh

Kích Thước:(44 x 42.5 x 86)cm

299,000 VNĐ Giá cũ: 329,000 VNĐ Đặt hàng

Ghế xếp inox có lưng tựa cao GXI-L02 (Màu Đồng)

gxi   l02 dong

Kích Thước:(44 x 42.5 x 86)cm

299,000 VNĐ Giá cũ: 329,000 VNĐ Đặt hàng

Ghế xếp inox có lưng tựa loại nhỏ GXI-L03 (Màu Xanh)

gxi   l03 xanh

Kích Thước:(44 x 42.5 x 60) cm

199,000 VNĐ Giá cũ: 229,000 VNĐ Đặt hàng

Ghế xếp inox có lưng tựa loại nhỏ GXI-L03 (Màu Đồng)

gxi   l03 dong

Kích Thước:(44 x 42.5 x 60) cm

199,000 VNĐ Giá cũ: 229,000 VNĐ Đặt hàng

Ghế xếp inox có lưng tựa loại nhỏ GXI-L03 (Màu Đỏ)

gxi   l03 do

Kích Thước:(44 x 42.5 x 60) cm

199,000 VNĐ Giá cũ: 229,000 VNĐ Đặt hàng